Duyurular

Etkinlikler

Misyon

Diğer ülkelerdeki Alman araştırma Merkezleri veya Almanya’da faaliyet gösteren diğer yabancı ve Türk kuruluşlar ile bilimsel çalışma ve toplantıları yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak ve yapılan bu faaliyetlere katılmak. Almanya’nın siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişimini farklı bilimsel parametreler ile irdelemek doğabilecek sonuçları kendilerine farklı aktiviteler ile aktarmak. Almanya ile ilgili tüm çalışmalara akademik önerilerde bulunmak ve destek vermek. Akademik çalışmalar neticesinde bilhassa Almanya’nın göçmenler üzerinde türettiği sosyal, kültürel ve siyasi kavramları içerik zenginliği katarak yeniden tanımlamak (kültürlerarasılık, uyum, yabancı işçi, birinci kuşak vb.) ve/veya yeni kavramlar türetip içeriğini doldurmak ve bu bağlamda ötekileştirmeden ziyade bütünleyici dil ögelerini topluma farklı iletişim araçları ile anlatmak. Göç politikası bağlamında Türkiye’nin göç alan bir ülke konumuna dayanarak Almanya’nın 50 yıldan fazla olan tecrübelerinden faydalanmak. Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki yüzyıllara dayanan siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda bulunmak.

Vizyon

Bilimsel çalışmalar ile Alman Toplumunun sosyal yaşamına, kültürel dünyasına ve akademik dünyasına katkı sağlamak, Yapılan bilimsel çalışmalar ile Almanya’nın gerçekleştirdiği sosyal, toplumsal ve kültürel değişim süreçlerinin dış ülkelere nasıl yansıtıldığını, nasıl algılandığını ve bu gelişmenin doğurabilecek sonuçlarını sunmak, Almanya için bu tür değişimlerin kendi toplumu içinde ne tür sonuçlar doğurabileceği öngörüsünde bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kat 5, 07058, Kampüs Antalya
almarum@akdeniz.edu.tr
Tel: 02423106181
Tel: